Thứ hai, 13/02/17

Ban lãnh đạo viện

Ban Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
 

PGS. Tiến sĩ Hoàng Minh 

38.251.563

Viện trưởng

Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn

39.342.638

Phó Viện trưởng

Tiến sĩ Hoàng Xuân Long

38.256.512

Phó Viện trưởng

Số lượt đọc3205