Chủ nhật, 01/12/13

Thủ tục đăng ký và dự tuyển cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là đơn vị trực thuộc bộ KH&CN được phép đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý KH&CN, mã số 60.34.04.12 theo quyết định số 3340/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, Viện hợp tác với Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt nam tổ chức đào tạo cao học chuyên ngành quản lý KH&CN theo hình thức phối hợp đào tạo. Sau khi tuyển sinh, Học viện Khoa học xã hội đảm nhiệm giảng dạy các môn cơ sở, trong khi Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đảm nhiệm giảng dạy các môn chuyên ngành và hướng dẫn học viên thực hiện luận văn.

Thông tin cơ bản về chuyên ngành tuyển sinh bao gồm:

- Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Quản lý KH&CN. Mã số 60.34.04.12

- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Địa điểm tổ chức lớp học:

+ Các môn cơ sở tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

+ Các môn chuyên ngành tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

- Điều kiện dự tuyển:

+ Điều kiện về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi như: Khoa học quản lý, Kinh tế học, Xã hội học, Khoa học về Chính trị, Kinh doanh và Quản lý, Luật.

Đối với thí sinh không có bằng đại học ngành phù hợp và các ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi gồm 06 môn sau:

. Những vấn đề cơ bản về Khoa học Quản lý

. Những vấn đề cơ bản về Khoa học luận

. Pháp luật về KH&CN

. Hội nhập Quốc tế về KH&CN

. Những vấn đề cơ bản về Sở hữu trí tuệ

. Những vấn đề cơ bản về Quản lý Khoa học và Công nghệ

+ Điều kiện kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Hình thức đăng kí thi tuyển: Học viên sẽ đăng kí dự tuyển tại Bộ phận đào tạo sau đại học, Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học thuộc Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, sau đó sẽ học các môn bổ sung (nếu có), và phụ đạo các môn thi tại Học viện Khoa học xã hội và tham dự kỳ thi tuyển do Học viện Khoa học xã hội tổ chức.

- Hình thức và các môn thi tuyển: Thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Khoa học Xã hội tổ chức gồm các môn sau:

+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B).

+ Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin

+ Môn cơ sở: Khoa học quản lý.

Sau khi trúng tuyển, các học viên sẽ học kỳ 1 tại Học viện Khoa học xã hội. Từ kỳ 2 trở đi các học viên sẽ học tập và nghiên cứu tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN.

Thông tin cụ thể xin liên hệ bộ phận đào tạo sau đại học, Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, 38 Ngô Quyền, Hà Nội.

1. Nguyễn Thị Thu Hường
Điện thoại CQ: 38 242 255
Di động: 0942781328
Email: huongtoan1977@yahoo.com

Số lượt đọc3830