Thứ hai, 11/12/17

Tọa đàm khoa học “Tìm hiểu về hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia”


Khái niệm hệ thống đổi mới quốc gia được sử dụng rất phổ biến trong những năm gần đây. Khái niệm này dựa trên cơ sở về sự liên kết giữa các thiết chế, đặc biệt là các thiết chế này liên kết với nhau như thế nào trong một hệ thống từ tạo ra đến truyền bá và sử dụng tri thức (OECD, 1997; Intarakamnerd, 2000). Để hiểu rõ hơn về hệ thống đổi mới quốc gia (NIS), ngày 11/12/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Tìm hiểu về hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Khái niệm hệ thống đổi mới quốc gia đã dần trở nên phổ biến, được sử dụng rộng rãi cả ở những nước phát triển và những nước đang phát triển, ở nước ta, thông qua hệ thống đổi mới quốc gia cho thấy mức độ hội nhập quốc tế của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Phân tích từ thực tế cũng chỉ ra rằng, các chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra một số khuyến nghị như:cần nhận diện các đặc thù của hệ thống đổi mới quốc gia của Việt Nam; cần có kế hoạch và thực hiện các chính sách giúp giải quyết những hạn chế và phân mảnh của hệ thống STI; tăng cường lưu chuyển nhân lực giữa các khu vực trong nền kinh tế; tăng cường nhận thức về vai trò của các bộ quản lý sản xuất đối với phát triển công nghệ của doanh nghiệp; hình thành điều kiện khung có lợi cho đổi mới, đặc biệt là khía cạnh sở hữu trí tuệ và tài chính cho đổi mới; tăng cường truyền bá tri thức trong nền kinh tế, có chính sách tường minh về khuyến khích liên kết, hợp tác; Thúc đẩy văn hoá đổi mới và tinh thần kinh thương.

Số lượt đọc1457